Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

De webshop www.fiendemuynck.be is een online site en eigendom van Fien Demuynck
wiens vestiging zich bevindt op Drongensesteenweg 152, 9000 Gent. Ondernemings-nr: BE 0785.827.880. Tel: 0494 33 17 67

art. 1 Artikel aankopen

1.1 De klant heeft via www.fiendemuynck.be de mogelijkheid om juwelen online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd door op de bestelknop te klikken. Nadien ontvangt de klant een bevestigingsmail van Fien Demuynck Juwelen. De artikelen worden bij de klant geleverd op basis van het door de klant ingegeven leveradres.

De klant heeft de keuze tussen volgende betaalplatformen: 

  • kredietkaart
  • bankkaart
  • Paypal 

1.2 Fien Demuynck Juwelen behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te nemen of te weigeren. Op eenvoudig verzoek zal de klant de reden van de weigering worden meegedeeld.

1.3 Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen de klant en Fien Demuynck Juwelen wanneer Fien Demuynck Juwelen de bevestiging ontvangt van de bestelling op de website www.fiendemuynck.be.

Fien Demuynck Juwelen kan eenzijdig beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer de bestelling onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

art. 2 Aanbod

2.1 Alle producten die door Fien Demuynck Juwelen aangeboden worden, zijn zo gedetailleerd mogelijk beschreven. De aanbiedingen en de tarieven zijn geldig op de dag wanneer ze op de website aangeboden worden.

2.2 De artikelen op de website zijn niet op ware grootte afgebeeld. De weergegeven kleuren van de artikelen kunnen afwijken van de werkelijkheid, dit door het licht tijdens het fotograferen van de juwelen, en de kleurinstellingen van verschillende beeldschermen.

art. 3 Prijzen en facturatie

3.1 De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven op de website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de klant. De prijzen die vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief btw en administratieve kosten, tenzij het expliciet anders vermeld wordt. De tarieven op de website zijn exclusief verzendingskosten. Deze kosten worden apart aangerekend bij het afrekenen van de bestelling.

3.2 Fien Demuynck Juwelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in de aanbiedingen voorkomen. Fien Demuynck Juwelen heeft ten allen tijde het recht de aangeduide prijs te wijzigen.

3.3 De producten blijven eigendom van Fien Demuynck Juwelen tot op het moment dat ze integraal betaald zijn door de klant. Dit wil zeggen: een volledige betaling van de aankoopprijs en de eventuele bijkomende kosten.

3.4 De klant gaat ermee akkoord dat Fien Demuynck Juwelen de facturatie in elektronische vorm overmaakt via e-mail.

art. 4 Verzending

4.1 Fien Demuynck Juwelen verbindt zich ertoe het aangekochte juweel uit collectie uiterlijk vier weken na de bevestigingsmail te laten leveren bij de klant. De levertermijn van maatwerk wordt schriftelijk besproken met de klant en hangt af van het aan te leveren juweel.

4.2 Indien de klant het pakje niet in ontvangst neemt op de aan hem meegedeelde datum of niet afhaalt in een afhaalpunt, zal de bestelling automatisch worden teruggezonden naar Fien Demuynck Juwelen. Fien Demuynck Juwelen zal vervolgens contact opnemen met de klant om een nieuwe levering te regelen. In dat geval zullen bijkomende leveringskosten van de klant worden geëist.

4.3 De verzendkosten komen bovenop de aankoopprijs van het juweel. Voor een bestelling binnen België betaalt de klant 6 euro. Verzendingen binnen Europa kosten 18 euro. Buiten Europa wordt niet verzonden.

4.4 In geval van retour (het geheel of gedeeltelijk terugsturen van de bestelling) vallen de verzendkosten ten kosten van de klant.

art. 5 Aansprakelijkheid

5.1 Fien Demuynck Juwelen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van foutieve gegevensinvoer door de klant.

5.2 Klachten betreffende de niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de bestelling of klachten over de uitvoering moeten schriftelijk worden gemeld binnen de drie dagen na ontvangst van de bestelling. De juwelen moeten ongedragen terugbezorgd worden aan Fien Demuynck Juwelen. Indien deze voorwaarden niet worden gerespecteerd, zal de klacht als niet-ontvankelijk worden beschouwd.

5.3 Fien Demuynck Juwelen kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten die voortkomen uit het niet voorradig zijn of een latere levering van het product omwille van overmacht. Wanneer Fien Demuynck Juwelen wordt verhinderd om zijn verbintenissen uit te voeren door omstandigheden buiten zijn wil (zoals diefstal, foutieve communicatie van de klant of onvoorziene breuk van stenen bij een niet-foutieve behandeling) wordt Fien Demuynck Juwelen vrijgesteld van zijn verplichtingen.

art. 6 Herroepingsrecht

6.1 Elk juweel aangekocht op www.fiendemuynck.be is uniek en kan qua kleur en maat aangepast worden op vraag van de klant. Op maat gemaakte juwelen kunnen niet worden omgeruild. Er is geen herroepingsrecht op maatwerk.

Door het betalen van een voorschot gaat de klant akkoord met de bestelling voor het maatwerk. Nadien kunnen geplaatste bestellingen voor maatwerk niet meer worden geannuleerd.

6.2 Bij het aankopen van een plaats in een workshop is de reservatie definitief na betaling. De aankoop kan hierna niet meer geannuleerd worden door de klant. Wel kan er altijd, na communicatie met Fien Demuynck, een andere persoon deelnemen aan de workshop dan de persoon die de aankoop verricht heeft.

6.3 Wanneer de samenwerking, ongeacht de termijn, niet meer als productief ervaren wordt, of het vertrouwen eenzijdig geschonden werd, behoudt Fien Demuynck Juwelen het recht zonder voorafgaande schriftelijke mededeling de samenwerking éénzijdig te verbreken. De verbreking van de samenwerking wordt desgevallend via email meegedeeld.

art 7. Garantie

Voor elk juweel aangekocht bij Fien Demuynck Juwelen krijgt de klant een wettelijke garantie van 2 jaar. Dit is geldig op productiefouten en niet op slijtage.

art. 8 Contact

Bij vragen, klachten of opmerkingen kan u ten allen tijde terecht op het contactformulier op www.fiendemuynck.be